Fotograaf: Takver (zie fotolink)

De opwarming van de Aarde en bijkomende veranderingen in het klimaat zijn meer dan ooit brandend actueel. Allerlei voorspellingen over het stijgen van de zeespiegel, extremere temperaturen en nog meer tekorten of tevelen wijzen er op dat we onze levensstijl dringend moeten aanpassen. Tenzij we de dreigingen niet ernstig genoeg vinden en onze kleinkinderen gerust met een ziek en zielig hoopje planeet achterlaten.Authentieke leugen?
Maar kloppen die voorspellingen wel? Of beter gesteld: is hun verwachte bedoeling, informeren en waarschuwen, authentiek? Tot voor kort geloofde ikzelf alles wat ik erover had gelezen. Nu geloof ik die zaken eigenlijk nog steeds, maar een bepaalde opmerking op een artikel opende mijn ogen voor een ander mogelijk doel. Geldklopperij. Ja, uit iets cruciaal als het beschermen van het milieu. Op zich zou dit niet schokkend mogen zijn – het gebeurt helaas vaker bij belangrijke gebeurtenissen die de hele wereldbevolking aangaan. Bij de klimaatopwarming had ik dit echter helemaal niet in gedachten. De gevaren die vele en grote groepen mensen te wachten staan, dringen zo door op ieders leven. Op hoe vervuilend en verspillend we soms leven, hoe groot ons inlevingsvermogen is, hoe verdraagzaam en flexibel we zijn. Alles tesamen bepaalt mede hoe het verder zal gaan met die groepen én de toekomstige generaties. Of met welke snelheid en in welke mate we moeder Aarde zullen verzieken, maar dan iets minder cru gezegd. Is het mogelijk dat wetenschappers, of personen met een bepaalde macht, hier misbruik van maken om zelf rijker te worden? Aangezien sommigen hun authenticiteit betwijfelen, waarschijnlijk wel.Toch lijkt dit me geen gegronde reden om dan maar niets meer voor waar te nemen en te stoppen met het verbeteren van onze milieuvriendelijkheid. Klimatologische dreigingen gelden immers voor iedereen. Er zullen toch op z’n minst een paar berichtgevingen over de toekomst echt zijn. En dan nog is het aangeraden om op onze ecologische voetafdruk en gewoon onze moraal te letten. Denk bijvoorbeeld aan de reeds aanwezige luchtvervuiling, iets waar we in beter ontwikkelde steden dagelijks mee in aanraking komen. Of is daar ook onvoldoende hard bewijs voor? Onderzoeken en resultaten daarvan automatisch leugenachtige nonsens noemen is misschien wel nóg triester voor de huidige natuur dan mensen die er voor materiële rijkdom aandacht aan geven.

shdfkjd

Earth Hour inspireert miljoenen mensen om samen hun bezorgdheid over het klimaat te tonen. Schakel de nacht van zaterdag 23 maart het licht gedurende een uur uit en help mee de wereld te beschermen.Deze actie werd in 2007 door het World Wild Fund for Nature (WWF) gestart en heeft sindsdien belangrijke veranderingen gebracht voor de natuur in verschillende landen. Dit jaar komt er een nieuw project bij, de I Will If You Will-campagne. Hierbij wordt aan bekende mensen gevraagd om via een uitdaging het publiek te sensibiliseren en te stimuleren. Persverantwoordelijke Gwendoline Viatour geeft een voorbeeld: ‘Poolreiziger Dixie Dansercoer, bijvoorbeeld, heeft beloofd om nooit meer met de auto te reizen voor afstanden van minder dan vijf kilometer. Voorwaarde is dat 3000 mensen zich als deelnemer inschrijven voor Earth Hour.’

Licht uit, klimaat aan
België doet sinds het begin mee en Mechelen heeft intussen vier edities meegemaakt. Openbare gebouwen en monumenten, zoals de Grote Markt en de Sint-Romboutstoren, zullen van 18 uur tot 8 uur ‘s ochtends in een gedimde spotlight staan. Wie zelf ook een handje wil toesteken, kan simpelweg van 20.30 uur tot 21.30 uur zijn lichten doven. Volgens Gwendoline zal deze symbolische actie blijven bestaan zolang het klimaatprobleem ook blijft. Gelukkig lijkt het jaarlijks aantal participanten te groeien. ‘Earth Hour is een mondiale actie en we merken dat steeds meer mensen ongerust zijn. Vorig jaar deden plots meer dan 150 landen en 7000 steden mee. Mensen zijn zich van de problematiek bewust, het is nu een kwestie van mobiliseren’, aldus Gwendoline. Wereldwijd staat het aantal landen deze keer op 152.

Voor Earth Hour 2013 zijn er echter meer opdrachten dan enkel het licht uitzetten. WWF stelt zelf vijf acties voor. Zo telt het mee om minder met de auto naar het werk te gaan en de verwarming een graadje lager te zetten. Daarnaast kunnen deelnemers eens een maaltijd met minder CO2-impact nuttigen en voor groene energie of spaarlampen kiezen. Volgens de teller op hun website nemen tot nu toe meer dan 4500 Belgen deel. Daar staan ook de behaalde resultaten van de vijf opdrachten. Het hoogste cijfer staat voor de bespaarde CO2, voorlopig iets meer dan 45 miljoen gram. Gwendoline licht toe: ‘Eén vijfde van de CO2-uitstoot komt van de transportsector. Op dit gebied de uitstoot verminderen is dus duidelijk een prioriteit.’